Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Verdiepen van contact

In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding staat centraal hoe jullie het contact tussen jullie samen en met jullie kindje(s) kunnen ervaren en verder kunnen verdiepen. Door nu stil te staan bij het contact tussen jullie en jullie kindje, creëer je een warme en veilige basis voor straks.

Het is zowel een beleving van de zwangerschap als een voorbereiding op de geboorte en daarna.

Meestal voelt de moeder het kindje al eerder bewegen dan de vader*. In deze periode kun je bijvoorbeeld het kennismakingsgesprek plannen. Natuurlijk kan dat ook daarvoor al, er is altijd genoeg te bespreken en te beleven samen.

Ook als er last is, pijn, verdriet of ongemak, kan daar binnen de begeleiding zorg en aandacht voor zijn.

 

 *lees waar vader staat ook (levens)partner van de moeder.
01

Voor de moeder

Als zwangere vrouw raak je tijdens de begeleiding meer thuis in je eigen lichaam en word je gevoeliger voor de signalen die je lichaam geeft. Je komt in je eigen kracht en gaat vertrouwen op het natuurlijke proces van de geboorte.

In de loop van de zwangerschap kan het gewicht van je groeiende kindje in je buik soms zwaar aanvoelen. Door dit dragen even ‘uit te besteden’ aan je partner voel je je lichter. Je legt het kindje als het ware in de handen van je partner. Zo deel je het gewicht en maak je je partner meer deelgenoot van de zwangerschap. Hoe hij dat doet, dat oefenen we samen.

 

Jij als mama, zwangere leert:

 • Vaardigheden om in je eigen kracht te komen
 • Hoe je kunt verzachten in je lichaam
 • Wat je kunt doen om je partner meer deelgenoot te maken van de zwangerschap
 • Vertrouwen in je eigen lijf
 • Hoe je je eigen regie kunt behouden of terugvinden
02

Voor de vader

Als partner van je zwangere vrouw word je volledig serieus genomen in de begeleiding. Je leert hoe je, door met aandacht de schoot van je vrouw aan te raken, nu al een band met je kindje op kunt bouwen. Je zal merken dat het kind soms naar je toe kan komen. Niet zozeer door iets te doen maar eerder door aandacht te geven, te wachten, en uit te nodigen. Het kind kan zich dan als het ware in je hand nestelen.
Daarnaast wordt duidelijk hoe jij er tijdens de zwangerschap en de bevalling optimaal kunt zijn voor je vrouw en je kindje.

Als partner kun je je vrouw uitnodigen zich te ontspannen door je handen op een prettige manier op haar buik te leggen. Ze zal daardoor meer ruimte in haar buik en bekken ervaren en ook meer verzachting in haar lichaam. Als jij achter haar zit ben je letterlijk een steun in de rug, waarbij ze kan ontspannen. Met dit soort oefeningen gaan we aan de slag!

 

Jij als papa, partner ontdekt:

 • Hoe je meer betrokken raakt bij de zwangerschap en geboorte
 • Vaardigheden om een steun in de rug te zijn
 • Je leert wat je kunt doen in je eigen comfort en ontspanning
 • Hoe te vertrouwen in eigen kunnen
03

Voor het kind

De tastzin van je kindje ontwikkelt zich al vroeg in de zwangerschap. Je kindje is dan ook erg gevoelig voor aanraking en reageert hier ook op. Als het voor je kindje goed voelt, kan het naar je hand toe komen. Als je regelmatig dit bevestigende contact opzoekt, zal je kindje zich veilig en welkom voelen. Je versterkt jullie onderlinge band en legt zo de basis voor een veilige hechting.

 

Wat het betekent voor jullie kindje:

 • Bevestigend contact voelt veilig en welkom
 • Handen van de ouders voelen vertrouwd
 • Ontvangen van rust en zekerheid, door vertrouwde handen
04

Voorbereiding op de bevalling

Je zult leren hoe je samen de weeën kunt opvangen. Je ervaart hoe je dicht bij elkaar kunt blijven, ook als het moeilijk wordt of anders loopt dan verwacht. De vader leert hoe hij de moeder kan helpen om tijdens het gehele geboorteproces met haar aandacht en gevoel bij haar eigen lijf, bij zichzelf, en bij het kind te blijven. Jullie oefenen praktisch hoe je met de pijn van de bevalling kunt omgaan.

 

Dit betekent voor jullie dat jullie:

 • Verschillende baarhoudingen kunnen ervaren
 • De verbinding en afstemming met elkaar vergroten

N.B. Als er sprake is van een bijzondere situatie, zoals verlies, een tweeling of erg opzien tegen de bevalling, dan is daar aandacht voor. 

05

Na de geboorte van het kind

Na de geboorte komen jullie nog één of meer keren terug, afhankelijk van wat voor jullie en je kindje zinvol is. Besproken wordt hoe de geboorte is verlopen, hoe de moeder herstelt en hoe het tussen de ouders en het kind gaat. Er is ruimte om stil te staan bij het vinden van een nieuw evenwicht met elkaar.

Het contact met elkaar, dat als een rode draad door de voorbereiding liep, is ook in deze bijeenkomst weer het punt van aandacht. Zo leren de ouders dat het aanraken, verzorgen, tillen, dragen, voeden, troosten en spelen met hun kind allemaal waardevolle contactmomenten zijn. En ook hoe je je kind op affectieve wijze kunt dragen en hem hierin zijn autonomie kunt laten ervaren en daarmee ook eigenheid kunt (mee)geven.

 

Dit betekent voor jullie dat jullie:

 • Samen zoeken naar een (nieuwe) plek binnen het gezin
 • Voorwaarden creëren voor een veilige hechting
 • Basisbevestigend jullie kindje dragen en verzorgen

Handige boeken

Wil je meer lezen over haptonomie? Bekijk dan eens deze boeken!

 

 • In contact zijn – Authentieke haptonomie een andere kijk op hulpverlenen. Schrijver: Frans R. Veldman. ISBN: 9789023239987. Uitgeverij Koninklijke van Gorcum
 • Het lichaam als verhaal – Haptonomie in het dagelijks leven. Schrijver: Diewke Talma. ISBN: 978 90 472 0092 5. Uitgeverij Ambo | Anthos
 • Gevoel voor leven – Haptotherapeuten over hun werk. Schrijver: Els Plooij. ISBN: 978-90-79166-01-5. Uitgeverij De haptonomische bibliotheek
 • Hart en haptonomie – Bewegen en bewogen worden door menselijk contact en liefde. Schrijver: Hermien de Ridder. ISBN: 978-90-79166-03-9. Uitgeverij De haptonomische bibliotheek
uitgebreide informatie

Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met alles wat met voelen en ons gevoelsleven te maken heeft. Onze tast is ons grootste zintuig, immers wij voelen over en met ons hele lijf. Dat heeft dus te maken met wat wij direct voelen op de huid van ons lichaam. Daarnaast is er ook een voelen wat niet direct met aanraken te maken heeft, maar veel meer met gevoelens en emoties. We worden in ons gemoed geraakt door de mensen en de dingen om ons heen en dat merken we in ons lijf.

01

Hapsis en nomos

Haptonomie is samengesteld uit twee woorden: hapsis en nomos. Het woord hapsis is een afleiding van het woord haptein (Grieks) wat zoveel betekent als aanraken om te helen, om gezond te maken, te bevestigen. Nomos is Grieks voor wet(matigheid) /wetenschap.

02

Westerse maatschappij

In onze westerse maatschappij zijn we gericht op snelheid, en effectiviteit. Gevoel, emoties zijn weinig van nut en lastig, zo wordt gevonden. Zeker negatieve emoties worden vaak weggedrukt en niet besproken. Je emoties niet uitten geeft spanning en of een gevoel van leeg zijn. Ook zijn we bang dat emoties ons overspoelen.

03

De essentie van een haptonomische benadering

Het ontmoeten, heel maken, heel de mens omvatten, aanraken om de ander te bevestigen in wat hij of zij is, in heel zijn of haar wezen – dat is de essentie van de haptonomische benadering. In de haptonomie is affectiviteit belangrijk. Haptonomie is geen geneeswijze maar een benaderingswijze, die binnen elk beroep van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg te integreren is.

04

Luisteren naar je gevoel

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om te luisteren naar hun gevoel, zij maken bijvoorbeeld keuzes die juist tegen hun gevoel ingaan. Vaak blijkt dat dat hen kwetsbaarder maakt voor lichamelijk ongemak en klachten. Wel luisteren naar het gevoel en keuzes maken, die van wezenlijk belang zijn en bij hen passen, doet mensen goed.

Bij de zwangerschapshaptonoom

Verloop traject

Om een idee te geven waar de begeleiding in de verschillende fases op gericht is, volgen hieronder ter illustratie verschillende fases.

Eerste ontmoeting in de zwangerschap

De ouders worden begeleid om affectief in contact te treden en kennis te maken met hun kind. De reactie van het kind op dit contact is direct te voelen en wekt vaak ontroering en verwondering bij de ouders.

Tweede en derde ontmoeting

Het contact met het kind wordt uitgebouwd. De ouders leren hoe zij het kind uit kunnen nodigen om hun handen op te zoeken waarna het zich daarin kan nestelen. Eventueel is er in deze fase ruimte voor het betrekken van de oudere kinderen in het gezin bij het contact met dit nieuwe broertje of zusje. In deze fase geeft de hzb-er de partner praktische handvatten om de moeder te steunen in het dragen van hun kind.

Vierde en vijfde ontmoeting

In deze fase bereiden de ouders zich voor op de geboorte van hun kind. De zwangerschap vordert en de belasting voor de moeder wordt groter. Het kind groeit en ontwikkelt zich. De ouders leren samen omgaan met pijn. Ze leren hoe zij het kind kunnen activeren om te participeren in de geboorte en hoe zij ook tijdens de geboorte in contact kunnen blijven met hun kind.

De geboorte

Er is aandacht voor het belang van het eerste uur na de geboorte waarin de ouders en het kind weer verder kunnen kennismaken. Aan het kind kan de ruimte geven worden om zelfstandig de moederborst te zoeken en te vinden. Het wordt daarbij aangesproken op de eigen autonomie door en in de handen van de ouders. De ouders leren hoe ze kunnen communiceren met het pasgeboren kind en hoe ze kunnen inspelen op zijn veranderende behoeften.

Voorbereiden op de kraamtijd

Er wordt ondermeer gekeken hoe het kind gedragen wordt. Wat vertellen de verzorgende handen en hoe kunnen deze koesterend en veilig zijn. Mag het kind ook huilen of eigenlijk niet? Hoe is de onderlinge verbondenheid en het respect voor ieders eigenheid daarin? Begrippen die te herkennen zijn in voelbare, liefdevolle en bevestigende aanwezigheid en affectieve aanraking. Zo wordt er voorbereid op een voortzetting van het affectief bevestigend contact waarbij naast het bieden van veiligheid ook de ontwikkeling van vrijheid en autonomie haar eigen plaats krijgt.

Rond zes weken na de geboorte

Er is aandacht voor de veranderingen die deze geboorte voor elk van de ouders met zich heeft meegebracht: voor hun nieuwe rol in het leven, voor veranderingen binnen hun relatie. Heeft ieder zijn of haar plek weer kunnen vinden? Het is ook een moment om terug te blikken: hoe hebben zij deze periode in hun leven ervaren? Door hier bewust aandacht aan te geven kunnen zij de periode van zwangerschap en geboorte verwerken.

Begeleiding bij verlies en rouw

Als op enig moment tijdens de begeleiding verlies geleden wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een miskraam of een te vroeggeboren kindje, is de begeleiding er op gericht ruimte te maken voor gevoelens van beide ouders opdat een helend rouwproces zijn aanvang kan nemen. Ook wordt er in de begeleiding ruimte gemaakt voor de verwerking van gevoelens die ontstaan als de toekomstige ouders besluiten of moeten besluiten afscheid te nemen van hun kinderwens.

Verdieping

Blogs & Publicaties

Zwangerschapshaptonomie: met elkaar

Zwangerschapshaptonomie: met elkaar

Misschien heb je al eens nagedacht over zwangerschapshaptonomie. Over hoe het zou zijn als iemand jullie helpt om de bijzondere periode van zwangerschap samen te beleven en maximaal te genieten van je zwangerschap met jullie kindje als middelpunt. Dit is waar de haptonomische zwangerschapsbegeleider zich op richt.

Lees meer
Het ‘Buckley’ rapport

Het ‘Buckley’ rapport

Het ‘Buckley’ rapport is één van de meest revolutionaire en invloedrijke publicaties over kraamzorg en pasgeborenen zorg die ooit zijn uitgegeven. Wat opmerkelijk is, is dat dit rapport niet om een ​​nieuwe technologie of een nieuw medicijn draait. Het verzamelt juist het wetenschappelijk bewijs voor de overtuiging “less is more” en geeft aan dat een goede start ingrijpende positieve gevolgen heeft voor het leren, de hersenontwikkeling en het welzijn van het kind.

Lees meer
Boek: Tastbaar welkom

Boek: Tastbaar welkom

Dit is het eerste boek dat het haptonomische begeleidingsproces in beeld brengt van begin van de zwangerschap totdat het kind een jaar oud is. Met dit boek wordt inzichtelijk hoe (aanstaande) ouders zelf een gezonde gevoelsontwikkeling kunnen bewerkstelligen bij hun kind. Onder begeleiding maar op eigen kracht.

Lees meer

HZB in beeld

In deze informatiefilm kun je zien hoe haptonomische zwangerschapsbegeleiding in zijn werk gaat.

Ben je benieuwd naar hoe een begeleidingstraject precies verloopt? Klik dan verder!

Veelgestelde vragen

FAQ’s

Wat is het verschil met andere vormen van zwangerschapsbegeleiding?

Zwangerschapshaptonomie is op één paar afgestemd. Je zit dus niet in een groep met andere vrouwen, maar gaat samen met je partner naar de begeleider. Wij laten de partner als volwaardig persoon deelnemen aan de begeleiding. Het aandeel van de partner is essentieel.

Wij werken met fysiek contact; de bevestigende werking van het aanraken wordt gebruikt.
De begeleiding is gericht op het maken van contact met elkaar en met het kindje in je buik. Zo sta je samen stil bij wat er nu is en wat er gaat komen.

Heb je minder pijn bij de bevalling na zwangerschapshaptonomie?

Je leert de pijn van de bevalling opvangen door naar de pijn toe te gaan in plaats van er van weg te gaan. Je partner leert hoe hij jou daarbij het beste kan steunen. Je krijgt handvatten waar je ook thuis mee uit de voeten kunt als voorbereiding op de bevalling. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe de verloskundig zorgverlener erbij betrokken kan worden. Bij minder angst en stress tijdens zwangerschap en bevalling is de kans op complicaties lager. Hierdoor wordt de kans groter dat jij en je partner meer tevreden op de zwangerschap en de bevalling terug kunnen kijken. Lees meer over het omgaan met pijn tijdens de bevalling.

Wordt haptonomische zwangerschapsbegeleiding vergoed?

Je dient zelf de facturen in te dienen bij jouw zorgverzekeraar. Of je voor vergoeding in aanmerking komt, hangt van jouw zorgverzekeraar en vergoedingspakket af. Zwangerschapsbegeleiding wordt regelmatig vergoed onder zwangerschapscursus tot een maximumbedrag van €40 – €80.

Haptotherapie (bij bevallingsangst of bevallingstrauma in de voorgeschiedenis bijvoorbeeld) wordt alleen in een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed en het bedrag is afhankelijk van jouw pakket en verzekeraar. Hiervoor dien je wel een indicatie voor haptotherapie te hebben.